Osteoporóza - porucha metabolizmu kostí

Osteoporóza (rednutie kostí) je ochorenie látkovej výmeny kostného tkaniva, ktoré sa prejavuje ubúdaním množstva kostnej hmoty a poruchami mikroarchitektúry kostí, čo vedie k oslabeniu  pevnosti  kostí a tým k zvýšenej lámavosti.

Osteoporóza sa stala závažným problémom

- zdravotníckym- približne jedna tretina osôb po zlomenine krčka stehennej kosti zomiera do jedného roka na komplikácie pridružených ochorení

- sociálnym- po zlomenine pacient má zvyčajne zhoršenú kvalitu života, respektíve je odkázaný doživotne na zdravotnú pomôcku

-  ekonomickým- liečených osteoporotických zlomenín pribúda (v r. 1999 bol výskyt 1,5 miliónov, v r. 2050 sa odhaduje okolo 4,5 miliónov osteoporotických zlomenín na svete)

 Podľa štatistík rizikom osteoporotickej zlomeniny je ohrozená asi každá tretia žena a asi každý šiesty muž vo veku nad 50 rokov. Osteoporózou trpí  asi 8% populácie.

 Osteoporóza je často označovaná ako „tichý zlodej kostí“ , prebieha bez príznakov a často je diagnostikovaná až pri prvej zlomenine. Medzi najčastejšie miesta zlomenín patria kosti predlaktia, stavce a horný koniec ramennej a stehennej kosti. Najobávanejšou zlomeninou je posledne uvedená – zlomenina krčka stehennej kosti.