Kosti

Kosť (ossa) je živým, dynamickým orgánom s bohatým cievnym zásobením a aktívnym metabolizmom.

Pri  narodení  človeka  nie je väčšina kostí, ktoré vytvárajú  skelet plne vyvinutá. Postupne sa premieňajú na plne mineralizované kosti. Rast a vývoj  90 % skeletu končí v puberte, kedy sa uzatvárajú rastové štrbiny.

Ľudský skelet sa skladá z 220 kostí, ktoré  tvoria  15-20% hmotnosti tela.  Na kostru sú upevnené systémom šliach svaly , pomocou ktorých človek môže uskutočňovať pohyby. Skelet v organizme má 3 základné funkcie:

-        Mechanická funkcia :  opora tela , umožnenie pohybu a ochrana mäkkých tkanív

-        Zásobáreň minerálov: kosti sú najväčšou zásobárňou minerálov v tele. V kostiach je uskladnené  99% vápnika, 85% fosforu a 50% horčíka. Celková hmotnosť vápnika uskladneného v kostiach  u dospelého človeka sa pohybuje v rozmedzí 1-1,5 kg.

-        Krvotvorba

Kosť je orgánom  pozostávajúci s rozličných druhov tkanív: kostné tkanivo, tukové tkanivo, krvotvorné tkanivo.

 Kostné tkanivo sa skladá z organickej a anorganickej matrix a kostných buniek. Ide o tkanivo metabolicky vysoko aktívne, ktoré predchádza 2 základnými fázami:

 Fáza kostnej formácie - novotvorby a fázou kostnej resorpcie, kedy je kostné tkanivo odbúravané.  Procesy resorpcie a formácie sú u zdravého človeka v rovnováhe.